Archiwum

XIV FLOŚ

Pszczyna, 24.10.2019

Gospodarka odpadami w zakładzie produkcyjnym – zmiany w prawie i praktyczne zastosowania

W dniu 24 października odbyło się XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska. Tematem tegorocznego Forum była „Gospodarka odpadami w zakładzie produkcyjnym – zmiany w prawie i praktyczne zastosowania”. Ciekawe zagadnienia poruszone podczas tego wydarzenia sprawiły się, że cieszyło się ono dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli firm produkcyjnych.

XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska zostało otwarte wystąpieniem Członka Zarządu Team Prevent Poland – Dariusza Grzegorczyka. Przedstawił on strukturę Team Prevent, główne cele i założenia firmy. Podkreślił również rolę ochrony środowiska w funkcjonowaniu zakładów. Kolejnym wystąpieniem otwierającym było wystąpienie Dyrektor Systemów Zarządzania i Ochrony Środowiska – Ewy Czader, która zaprezentowała możliwości Działu Ochrony Środowiska.
Następnym punktem programu, wyczekiwanym przez gości, były prelekcje zaproszonych specjalistów. Pierwszą prelekcją, wprowadzającą w tematykę tegorocznego FLOŚ, było wystąpienie Marty Andrzejewskiej – Kierownik Ochrony Środowiska Team Prevent. Tematem jej prezentacji była gospodarka odpadami w aspekcie zmian prawnych. W czasie kolejnych wystąpień poszerzane były przedstawione na niej tematy i doprecyzowane obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z najnowszych zmian prawnych.

Kolejnymi wystąpieniami uświetnili wydarzenie: Łukasz Nowok – Dyrektor Działu IT Team Prevent, który poszerzył wiedzę gości dotyczącą obowiązku posiadania monitoringu wizyjnego, Jarosław Białas – przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie, omawiający aspekty konieczności wykonania operatu przeciwpożarowego oraz Anna Kuwałek – Główny Specjalista, Eko-Ambasador Acerol Mittal, która przedstawiła zmiany w przepisach z punktu widzenia przedsiębiorcy. W trakcie jej prezentacji padły również praktyczne rady dla przedstawicieli firm w kwestii przygotowania przedsiębiorstw do nadchodzących zmian w prawie. Ostatnimi prelekcjami były te wygłoszone przez Monikę Kiecanę z firmy Menard, która poruszyła problematykę gruntu, jako odpadu, a także kwestie związane z remediacją i rekultywacją gruntu, oraz Krystiana Smudy z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który zaprezentował możliwości finansowania ze środków publicznych inwestycji służących poprawie stany środowiska naturalnego.
W przerwach zaplanowanych między prelekcjami goście chętnie podejmowali dyskusje na tematy poruszane w trakcie wystąpień, pojawiały się również liczne pytania. Zostały one wykorzystane w panelu dyskusyjnym, który stanowił ostatni blok programu. W jego trakcie zaproszeni goście mieli okazję rozwiać swoje wątpliwości dzięki pytaniom kierowanym do prelegentów.

Na zakończenie głos ponownie zabrała Ewa Czader, która podsumowując XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska powiedziała „Ustawodawca zadbał o to, abyśmy się nie nudzili, jednakże są sposoby na to, by sobie z tym poradzić – również finansowo”.

XIII FLOŚ

Czechowice-Dziedzice, 10.10.2018 r.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Czystsza Produkcja w praktyce

Gość specjalny: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Za nami XIII Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbyło się 10 października w Czechowicach-Dziedzicach, pod hasłem: „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Czystsza Produkcja w praktyce”.

Przedstawiciele aż 11 firm z różnych branż przemysłu mieli możliwość podzielenia się wiedzą i swoimi spostrzeżeniami w gronie specjalistów ds. ochrony środowiska oraz ekspertów, którzy aktywnie działają na rzecz szeroko rozumianej idei „Czystszej Produkcji”.

W tym roku partnerem wydarzenia zostało Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. Tematyka tegorocznego Forum skupiła się wokół koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, promowanej obecnie m.in. przez Komisję Europejską oraz Rząd RP, powiązanej z nią strategii ochrony środowiska ONZ – „Czystsza Produkcja” oraz jej wdrażania w przedsiębiorstwach.

Spotkanie otworzył Pan Dariusz Grzegorczyk – Członek Zarządu Team Prevent Poland. Ideę XIII Forum przybliżył Pan Mateusz Tabor – Kierownik Działu Ochrony Środowiska Team Prevent Poland. W ideę tematu wiodącego XIII Forum, uczestnicy zostali wprowadzeni przez przedstawicieli Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji:

– Pani dr inż. Małgorzata Hordyńska – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, w swojej prelekcji pod tytułem: „Podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – i co ta koncepcja oznacza dla firm?”,

– Pan Michał Jan Cichy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, w wystąpieniu: „Czystsza Produkcja – 30 lat doświadczeń w działaniach w kierunku GOZ w Polsce”.

W ramach obu wystąpień uczestnicy dowiedzieli się m. in. na czym polega Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, jak wiąże się z nią strategia ochrony środowiska ONZ, znana jako „Cleaner Production” oraz jakie korzyści mogą one przynieść dla przedsiębiorstwa.

W drugiej części spotkania zaprezentowano dobre praktyki wdrożenia GOZ/CP w zakładach produkcyjnych działających na terenie województwa śląskiego. Jako pierwsze zabrały głos przedstawicielki firmy Famed Żywiec: Pani Barbara Nowak-Muś – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Pani Jolanta Sygut – specjalista ds. Ochrony Środowiska i Laboratorium w prelekcji pt. „20 lat doświadczeń w Czystszej Produkcji i zamykaniu obiegów materiałowych w FAMED Żywiec Sp. z o.o.”. Kolejne przykłady rozwiązań z zakresu GOZ oraz CP przedstawił Pan Wiesław Barcik – Dyrektor Handlowy w MCD Electronics Sp. z o.o. w Żywcu, w prelekcji „Czystsza Produkcja i społeczna odpowiedzialność w MCD Electronics”.

Tegoroczna formuła brunchu sprzyjała licznym dyskusjom oraz propagowaniu ekologicznych rozwiązań w celu efektywnego ograniczania wpływu na środowisko przemysłu. Podczas panelu dyskusyjnego „praktycy-praktykom” merytoryczną wiedzą podzielili się również goście specjalni: Pani Anna Jagoda-Siegmund, ekspert ds. gospodarki odpadami, Prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia oraz Pani Jolanta Baran z Politechniki Śląskiej, ekspert ds. Oceny Cyklu Życia Wyrobu (LCA) i Wiceprezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia.

Dziękujemy, że po raz kolejny byli Państwo z Nami i podzielili się swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że udział w XIII FLOŚ zaowocuje licznymi projektami proekologicznymi w Państwa przedsiębiorstwach.

XI FLOŚ

Niepołomice, 11.10.2016 r.

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w przemyśle

Partner XI FLOŚ: MAN Trucks Sp. z o.o.

 

XI Forum Liderów Ochrony Środowiska po raz kolejny było okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń, tym razem w zakresie optymalizacji zużycia zasobów naturalnych. XI FLOŚ gościł w zakładzie MAN Trucks, który od roku 2011 certyfikuje system ekozarządzania i audytu EMAS oraz od 2014 OHSAS 18001:2007.

Pani Magdalena Prochownik Specjalista ds. Ochrony Środowiska w MAN Trucks Sp. z o.o. podzieliła się swoimi doświadczeniami i praktycznym podejściem do tematu systemów środowiskowych ISO 14001 oraz EMAS. Bardzo ciekawe dla uczestników okazały się projekty związane z zaangażowaniem pracowników w przedsięwzięcia ekologiczne jak np. sprzątanie Puszczy Niepołomickiej, środowiskowe konkursy międzywydziałowe i Eko Kaizen.

Kolejny panel poprowadził Pan Krzysztof Gawronek Specjalista ds. Utrzymania Ruchu MAN Trucks Sp. z o.o. Pan Krzysztof przedstawił w jaki sposób wdrażane są w zakładzie projekty związane z efektywnością energetyczną. Ne te potrzeby powołany został interdyscyplinarny zespół pracowników, którego zadaniem jest ocena proekologicznych pomysłów z Eko Kaizen i jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia ochrony środowiska i ekonomii, wdrożenie ich w życie.

Pani Małgorzata Bartkiewicz z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w jasny sposób przedstawiła przykłady proekologicznych standardów, które optymalizują zużycie zasobów naturalnych. Na przykładzie Ekostandardów omówione były przykłady z życia codziennego, które można wprowadzić w każdej organizacji.

Jak zwykle najwięcej emocji wzbudziła wizyta studyjna w montowni, podczas której uczestnicy FLOŚ zobaczyli od podstaw produkcję pojazdów ciężarowych klasy ciężkiej, produkcję modelu nowej generacji MAN TG EURO 6. Produkcja obejmuje pojazdy ciężarowe z serii TGS i TGX o dmc powyżej 16 ton, montowane w konfiguracjach jako pojazdy 2, 3 i 4 osiowe.

X FLOŚ

Mielec, 13.05.2016 r.

Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Partner X FLOŚ: KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

 

Jubileuszowa X edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska odbyła się na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu. W spotkaniu uczestniczyło grono kilkudziesięciu ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska, reprezentujących 18 firm z różnych branż przemysłu. Tematem Forum były sposoby minimalizacji oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, czyli tzw. eko-standardy.

Blok prezentacyjny rozpoczął Pan Andrzej Kuzian specjalista ds. ochrony środowiska z KIRCHHOFF Polska. Zaprezentował kilka ciekawych rozwiązań pozwalających zminimalizować oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Przykładami są często proste pomysły pozwalające na redukcję np. kosztów związanych z energią (wymiana oświetlenia na LED) czy zużyciem wody (wykorzystanie perlatorów).

Kolejna prezentacja, którą przygotowała Pani Ewa Czader reprezentująca Team Prevent Poland Sp. z o.o. skupiła się  na zarządzaniu energią w oparciu o normę ISO 50001:2011. Jak zaznaczyła Pani Czader system ten zapewnia skuteczną identyfikację i minimalizację marnotrawstw w całym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem (np. nieefektywnych urządzeń, procesów).

Niezwykle ciekawa prelekcja została przygotowana przez przedstawicieli zakładu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu – Pana Marka Hyjek oraz Panią Anetę Kochanowską. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespół środowiskowy PZL Mielec – zakładu, który jest największym producentem samolotów w Polsce, przedstawił imponujące efekty konsekwentnych prac mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko.

Ostatnia, przed wizytą studyjną, prezentacja dotyczyła wdrożonego systemu sterowania oświetleniem w zakładzie MTU Aero Engines Polska. Prelegentem z ramienia MTU był Pan Grzegorz Psujek. Podczas wystąpienia mówił o instalacji KNX/EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna), która z powodzeniem zastępuje klasyczną instalację elektryczną, a dodatkowo łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem.

Po prezentacjach tematycznych uczestnicy Forum, udali się na zwiedzanie, gdzie zapoznali się z procesem produkcyjnym firmy KIRCHHOFF.

Prelekcja kończąca jubileuszowe FLOŚ obejmowała tematykę ekostandardów w zielonym biurze, która została przygotowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Pan Rafał Serafin, podsumowując całe spotkanie, przedstawił korzyści płynące z działań proekologicznych wdrażanych w przedsiębiorstwach.

IX FLOŚ

Czechowice-Dziedzice, 08.07.2015 r.

Lean and Green jako koncepcja wspomagająca “ekoprodukcję”
 

Podczas IX edycji FLOŚ grono ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska miało okazję podjąć dyskusję na temat Lean and Green jako koncepcji wspomagającej “ekoprodukcję”.

W trakcie prelekcji zwracano uwagę, że w wyniku wdrożenia koncepcji Lean uzyskuje się tak zwane „odchudzanie” wielu procesów organizacyjnych. W efekcie można w  znaczący  sposób ograniczyć straty. Uczestnicy Forum zastanawiali się jakie marnotrawstwa mogą występować w ich firmach i wymieniali się doświadczeniami w jaki sposób można je wyeliminować.

Pani dr Iwona Burka zaznaczyła, iż identyfikowanie i minimalizowanie marnotrawstwa środowiskowego to pierwszy z etapów “ekoprodukcji”. Korzyści z zastosowania Lean and Green to niewątpliwie wzrost efektywności środowiskowej poprzez: redukcję kosztów, zużycia surowców i energii, zmniejszenie ilości odpadów oraz emisji zanieczyszczeń.

W drugiej części Forum redaktor portalu leancenter.pl Pan Jakub Kocjan zwrócił uwagę na temat działania zespołowego w procesach wspomagających ekoprodukcję. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż ciągłe doskonalenie jest możliwe tylko przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, szczególnie bezpośrednio-produkcyjnych.

VIII FLOŚ

Pszczyna, 11.03.2015 r.

Ocena ryzyka środowiskowego wg ISO 14001 – najlepsze praktyki
 

Głównym tematem VIII edycja FLOŚ była ocena ryzyka środowiskowego wg ISO 14001 i doświadczenia firm w tym zakresie. Forum rozpoczęło się od wystąpienia Pani Małgorzaty Andrzejewskiej-Goj i Pana Tomasza Soszka. Przedstawiciele firmy Boryszew S.A. poruszyli temat systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, które w firmie Boryszew S.A. dzieli się na zarządzanie środowiskiem wg ISO 14001 oraz zarządzanie bezpieczeństwem wg własnych wewnętrznych procedur.

Żywą dyskusję wywołały zagadnienia związane z problemami przy wdrażaniu systemu oraz kwestie związane z audytami i przeglądami stanowisk pracy bhp i oś. Przedstawiciele Boryszew zwrócili uwagę na trudności, z jakimi zmagała się firma np. podczas wprowadzania segregacji odpadów.

Drugą część VIII FLOŚ poprowadziła Pani Małgorzata Kozak, Manager Działu Ochrony Środowiska Team Prevent Poland, która w swoim wystąpieniu skupiła się na ocenie ryzyka zagrożeń zanieczyszczenia gruntu. Wraz z uczestnikami FLOŚ dyskutowała na temat oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi, remedjacji, substancji powodujących ryzyko, a także nowych zasad dotyczących zanieczyszczeń powierzchni gruntów.

VII FLOŚ

Gliwice, 15.10.2014 r.

Efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie

Partner VII FLOŚ: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.

 

VII FLOŚ odbyło się na terenie zakładu General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób, reprezentujących 49 firm z różnych branż przemysłu. Tym razem tematem VII Forum była efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie – technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych. Spotkanie składało się z dwóch bloków merytorycznych oraz wizyty studyjnej na terenie fabryki Opla w Gliwicach.

Podczas bloków merytorycznych zaprezentowanych zostało 8 prelekcji. Pierwszą prezentację przedstawiła Pani Małgorzata Golec z GMMP Poland, która omówiła kwestię zarządzania środowiskowego w GMMP. Kolejna prezentacja, którą przygotowała Pani Agnieszka Rączkowska z GMMP Poland skupiła się wokół wymagań korporacyjnych GMMP w zakresie gospodarowania odpadami. Kolejne prezentacje przygotowały firmy SITA STAROL oraz ALBA Polska. Pierwszą z nich reprezentował Pan Marek Szweda, który omówił wpływ metody gospodarowania odpadami na ścieżkę CO2. Przedstawiciel ALBA Polska Pan Waldemar Ścierski omówił z kolei systemy i sposoby efektywnej gospodarki odpadami. Opierając się na licznych przykładach dobrych praktyk pokazał uczestnikom Forum jak efektywnie można gospodarować odpadami.

Drugi blok otworzyło wystąpienie Pana Zbigniewa Malinowskiego z GMMP Poland, który omówił problem ograniczenia ilości odpadów silerów w procesie produkcyjnym. Następnie o technologiach termicznego przekształcania odpadów powiedział Pan Zbigniew Czaja z Biura Projektowo-Konsultingowego Igneus, który skupił się na instalacjach spalania odpadów oraz warunkach technologicznych i technicznych prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Kolejna prezentacja została przygotowana przez przedstawiciela Remondis Pana Marcina Jurasza. W swoim wystąpieniu poruszył on temat metod odzyskiwania odpadów poprodukcyjnych w szczególności opakowaniowych. Część merytoryczną VII FLOŚ zamknęła prezentacja radnej sejmiku województwa śląskiego Pani Agnieszki Kostempskiej, która opowiedziała o działaniach samorządu województwa śląskiego w zakresie gospodarki odpadami.

Po prezentacjach merytorycznych uczestnicy Forum udali się na zwiedzanie zakładu GMMP Poland. W ramach wycieczki zostały zaprezentowane dwa wydziały produkcyjne oraz flota samochodów marki Opel. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy VII FLOŚ mieli okazję zobaczyć jak od podstaw powstaje samochód Opla, a także jak zorganizowana jest produkcja.

VI FLOŚ

Pszczyna, 28.05.2014 r.

Pozyskiwanie funduszy na cele dotyczące efektywności energetycznej
 

VI FLOŚ poruszyło temat projektów dotyczących efektywności energetycznej, w tym pozyskiwania funduszy na tego rodzaju inwestycje. Spotkanie to było doskonałą okazją do porozmawiania i podzielenia się swoimi doświadczeniami nie tylko na temat korzyści wynikających z efektywności energetycznej czy też obszarów możliwej optymalizacji zużycia energii, ale także na temat sposób pozyskiwania środków finansowych na wprowadzenie systemów zarządzania energią.

VI Forum rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pana Wojciecha Stawianego, który przybliżył uczestnikom spotkania zakres oraz zasady działania NFOŚiGW, a także obecnie realizowane programy. Pan Wojciech Stawiany podczas prezentacji skupił się na takich programach jak: KAWKA, LEMUR oraz PROSUMENT. Przedstawił ich cele, wymogi jakie spełniać muszą potencjalni odbiorcy, a także omówił budżety programów i sposoby ich rozliczania.

Kolejną część spotkania poprowadzili przedstawiciele Centrum Consultingowego Semperum. Największym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja pana Janusza Parkitnego na temat systemów fotowoltaicznych. Jak mówił pan Parkitny dofinansowania w tym obszarze są jednymi z najbardziej korzystnych. W zależności od programu wsparcie na tego typu inwestycje może sięgać 85%. Ta część spotkania wywołała szeroką dyskusję i wiele pytań ze strony uczestników. Pomimo różnorodności programów oraz wielu wymogów, którym należy sprostać uczestnicy VI FLOŚ przekonali się, że warto korzystać z krajowych i unijnych źródeł dofinansowania, a możliwości poprawy efektywności energetycznej w zakładzie pracy są ogromne.

V FLOŚ

Pszczyna, 12.03.2014 r.

Green Lean Manufacturing
 

V edycja Forum Liderów Ochrony była okazją do wymiany doświadczeń na temat Green Lean Manufacturing, czyli praktycznych sposobów ograniczania wpływów na środowisko oraz korzyści ekonomicznych związanych z minimalizacją strat w ramach efektywnego systemu zarządzania środowiskowego.

Do zagadnienia płynnie wprowadziła Pani Izabela Marcinkowska-Kliś specjalista ds. systemów zarządzania środowiskowego Team Prevent Poland Sp. z o.o. dzieląc się swoją wiedzą w zakresie wdrażania strategii Lean Manufacturing.

Podczas V Forum poruszony został również temat efektywności energetycznej. Doświadczeniem w tym zakresie podzielił się Pan Karol Parys ekspert DELTA Energia, który przedstawił uczestnikom Forum obszary możliwej optymalizacji zużycia energii w zakładzie, korzyści płynące z audytu efektywności energetycznej oraz z wprowadzenia normy ISO 50 001. Ponadto Pan Parys zaprezentował case studies optymalizowanych zakładów, jako przykład praktycznych działań w tym zakresie.

IV FLOŚ

Pszczyna, 19.12.2013 r.

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2014 r.
 

Podczas IV Forum został omówiony projekt zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, który wszedł w życie początkiem 2014 roku. Projekt ten uwzględniał postanowienia dyrektywy w sprawie emisji  2010175/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.; tzw. dyrektywy IED  (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str.17). Jednocześnie wprowadził zmiany do przepisów szeregu innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych powiązanych z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Na spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć Pana Grzegorza Majek, głównego specjalistę ds. ochrony środowiska z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pan Majek wprowadził uczestników Forum do najważniejszych zmian, jakie niesie omawiany projekt ustawy. Jednocześnie zwrócił uwagę na aspekty istotne ze strony formalno-prawnej i rolę urzędu w początkowej fazie wprowadzania w życie zmienionych przepisów.

Rozmowy i dyskusje wśród uczestników rozwinęły się w oparciu o przygotowane studium przypadków. Dzięki temu narodziło się wiele konkretnych pytań, na które obecny projekt ustawy nadal nie daje jasnych odpowiedzi. Uczestnicy mieli okazję wymienić miedzy sobą wiedzę, podejścia, doświadczenia. Zaprezentowane przykłady odzwierciedlały rzeczywiste problemy z jakimi muszą na co dzień borykać się specjaliści ds. ochrony środowiska.

III FLOŚ

Pszczyna, 25.09.2013 r.

Ekozarządzanie marką odpowiedzialnej firmy – wpływ zmian aspektów środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
 

Na III Forum przedstawione zostały szczegółowe wymagania dotyczące aspektów środowiskowych wg normy PN-EN ISO 14001 oraz dla porównania unijny instrument  wprowadzony w życie  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – system EMAS.

Do zagadnienia płynnie wprowadziła Pani Izabela Marcinkowska, specjalista ds. systemów zarządzania środowiskowego Team Prevent Poland Sp. z o.o., dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania PN-EN ISO 14001 oraz EMAS.
Pani Alicja Górska oraz Pan Łukasz Górski, wieloletni praktycy w zakresie ochrony środowiska w firmie Nemak Poland Sp. z o.o. produkującej odlewy części samochodowych dla przemysłu samochodowego na całym świecie, przedstawili na przykładzie tejże firmy sposoby na ograniczanie strat płynu hydraulicznego oraz sprężonego powietrza w parku maszynowym. Dzięki przemyślanym działaniom i reakcji działu ochrony środowiska firmie Nemak udało się zaoszczędzić kilka milionów złotych rocznie.

Równie praktycznie zostały przedstawione sposoby walki z hałasem, które korzystnie wpłynęły na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne firmy. Działania na rzecz ochrony środowiska obok poprawy wizerunku firmy przynoszą bardzo wymierne korzyści i wpływają pozytywnie na wynik finansowy firmy.

II FLOŚ

Czechowice-Dziedzice, 05.06.2013 r.

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie po wejściu nowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 

Tematem przewodnim II FLOŚ była nowa ustawa o gospodarce odpadami, która weszła w życie w dniu 14.12.2012 r. i przyniosła ze sobą wiele zmian, często kontrowersyjnych. Wątpliwości uczestników starali się rozwiązać zaproszeni goście: specjaliści z wydziału gospodarki odpadami Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz niezależny ekspert z dziadziny REACH.

W ramach spotkania ekspert w dziedzinie odpadów przedstawił aspekty prawne w odniesieniu praktycznych przykładów mających miejsce na terenie zakładów produkcyjnych. Jak się okazało wielu przedsiębiorców nadal nie zdaje sobie sprawy z tego jak bardzo zmieniły się zasady klasyfikowania i ewidencji odpadów przemysłowych oraz jak bardzo skomplikowana stała się „stosunkowo prosta” dotychczas zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Szczególny nacisk na spotkaniu położono również na kwestię praktycznego zastosowania możliwości uznania odpadu za produkt uboczny i utraty statusu odpadów. Dyskutowano w jakim zakresie produkty uboczne będą podlegać pod dodatkowe przepisy Unii Europejskiej, w tym wynikające z rozporządzenia REACH i CLP.

I FLOŚ

Pszczyna, 20.03.2013 r.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska i związane z nimi wyzwania dla praktyków
 

Inauguracyjne FLOŚ poruszyło temat projektu zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który dostosowuje Polskę do wymagań dyrektywy IED 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych w związku transpozycją do polskiego prawa.

I Forum poprowadził Pan Grzegorz Majek ­– ekspert z Urzędu Marszałkowskiego, jako wieloletni praktyk przedstawił poszczególne zagadnienia dyrektywy. Omówiony zakres planowanych zmian w polskim Prawie Ochrony Środowiska wywołał wiele burzliwych dyskusji. Podczas licznych rozmów uczestnicy poruszyli m.in. kwestie, czego się spodziewać i jak być przygotowanym na zastosowanie nowych przepisów.

http://www.forum-flos.pl/wp-content/uploads/2017/03/flos-1-1-300x200.jpg