XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska

24.10.2019, Pszczyna

W dniu 24 października odbyło się XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska. Tematem tegorocznego Forum była „Gospodarka odpadami w zakładzie produkcyjnym – zmiany w prawie i praktyczne zastosowania”. Ciekawe zagadnienia poruszone podczas tego wydarzenia sprawiły się, że cieszyło się ono dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli firm produkcyjnych.

XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska zostało otwarte wystąpieniem Członka Zarządu Team Prevent Poland – Dariusza Grzegorczyka. Przedstawił on strukturę Team Prevent, główne cele i założenia firmy. Podkreślił również rolę ochrony środowiska w funkcjonowaniu zakładów. Kolejnym wystąpieniem otwierającym było wystąpienie Dyrektor Systemów Zarządzania i Ochrony Środowiska – Ewy Czader, która zaprezentowała możliwości Działu Ochrony Środowiska.
Następnym punktem programu, wyczekiwanym przez gości, były prelekcje zaproszonych specjalistów. Pierwszą prelekcją, wprowadzającą w tematykę tegorocznego FLOŚ, było wystąpienie Marty Andrzejewskiej – Kierownik Ochrony Środowiska Team Prevent. Tematem jej prezentacji była gospodarka odpadami w aspekcie zmian prawnych. W czasie kolejnych wystąpień poszerzane były przedstawione na niej tematy i doprecyzowane obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z najnowszych zmian prawnych.

Kolejnymi wystąpieniami uświetnili wydarzenie: Łukasz Nowok – Dyrektor Działu IT Team Prevent, który poszerzył wiedzę gości dotyczącą obowiązku posiadania monitoringu wizyjnego, Jarosław Białas – przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie, omawiający aspekty konieczności wykonania operatu przeciwpożarowego oraz Anna Kuwałek – Główny Specjalista, Eko-Ambasador Acerol Mittal, która przedstawiła zmiany w przepisach z punktu widzenia przedsiębiorcy. W trakcie jej prezentacji padły również praktyczne rady dla przedstawicieli firm w kwestii przygotowania przedsiębiorstw do nadchodzących zmian w prawie. Ostatnimi prelekcjami były te wygłoszone przez Monikę Kiecanę z firmy Menard, która poruszyła problematykę gruntu, jako odpadu, a także kwestie związane z remediacją i rekultywacją gruntu, oraz Krystiana Smudy z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który zaprezentował możliwości finansowania ze środków publicznych inwestycji służących poprawie stany środowiska naturalnego.
W przerwach zaplanowanych między prelekcjami goście chętnie podejmowali dyskusje na tematy poruszane w trakcie wystąpień, pojawiały się również liczne pytania. Zostały one wykorzystane w panelu dyskusyjnym, który stanowił ostatni blok programu. W jego trakcie zaproszeni goście mieli okazję rozwiać swoje wątpliwości dzięki pytaniom kierowanym do prelegentów.

Na zakończenie głos ponownie zabrała Ewa Czader, która podsumowując XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska powiedziała „Ustawodawca zadbał o to, abyśmy się nie nudzili, jednakże są sposoby na to, by sobie z tym poradzić – również finansowo”.

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30 Otwarcie XIV FLOŚ

09:30 – 10:00 Gospodarka odpadami i ostatnie zmiany w prawie

Marta Andrzejewska, Kierownik Ochrony Środowiska, Team Prevent Poland

                          Monitoring wizyjny – obowiązek a może wartość dodana

Łukasz Nowok, Dyrektor IT Team Prevent Poland

10:00 – 10:15 Zmiany w odniesieniu dla wytwarzających odpady

Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski w Katowicach

10:15 – 10:30 Operat przeciwpożarowy według znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach – problemy i wątpliwości

Jarosław Białas, Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej

10:30 – 10:50 Przerwa kawowa

10:50 – 11:05 Prelekcja

11:05 – 11:20 Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami w przemyśle i budownictwie – problemy formalne i ekonomiczne

Monika Kiecana, Specjalista ds. Remediacji, Inżynier budowy, Geolog, Menard Polska

11:20 –11:35 Finansowanie gospodarki odpadami przez fundusze ochrony środowiska

Krystian Smuda, Kierownik projektu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:35 – 11:55 Przerwa kawowa

11:55 – 12:55  Panel dyskusyjny – dobre praktyki

12:55 – 13:10 Podsumowanie i zakończenie

13:10 – 14:10 Lunch

Koszt uczestnictwa

Cena: 300 PLN/os. + VAT*

Cena zawiera: uczestnictwo w forum, całodniową przerwę kawową, obiad.

*Zgłoszenia uczestnictwa do 16.10.2019 r.
Z jednej firmy mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w forum decyduje kolejność zgłoszeń.

Jarosław Białas

Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w 2011 roku uzyskałem tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Od 2009 roku doświadczenie zawodowe nabywam w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie, która specjalizuje się ratownictwem chemiczno-ekologicznych.

Praca jako funkcjonariusz pozwala zdobywać wiedzę z zakresu zagrożeń modułu CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), który funkcjonuje w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej. Ponadto doświadczenie związane z doradztwem specjalistycznym oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy współpracując z  międzynarodowymi firmami działającymi na terenie Polski.

Monika Kiecana

Specjalista ds. Remediacji, Inżynier budowy,
Geolog, Menard Polska

Z wykształcenia geolog inżynierski i geotechnik, specjalizująca się w badaniach dla budownictwa drogowego oraz zagadnieniach wzmocnienia podłoża gruntowego. Od ponad 3 lat pracująca jako inżynier budowy w realizacjach związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, od niedawna specjalista ds. remediacji zajmujący się ofertowaniem, planowaniem oraz nadzorem nad realizacją prac remediacyjnych. Dodatkowo, doradca ds. mieszanek cementowych oraz betonowych zaangażowana w projekty pilotażowe oraz testy laboratoryjne w zakresie wykonywania soil mixingu, czego wynikiem są m.in. publikacje w ramach konferencji IPICSE-2018.

Krystian Smuda

Kierownik projektu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wieloletni pracownik sektora gospodarki odpadami, pełniący m.in. funkcję prezesa zarządu w strukturach firm zajmujących się ochroną środowiska. Ekspert w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami. Doświadczony doradca i wykładowca, autor publikacji poświęconych ochronie środowiska. Certyfikowany Project menager i trener ochrony środowiska – absolwent kursów trenerskich oraz dydaktycznych. Od kilkunastu lat doradza i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska. Ekspert oceniający projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska oraz wdrażaniu audytów ochrony środowiska. Absolwent studiów ochrony środowiska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia doktoranckie z zakresu inżynierii środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Marta Andrzejewska

Kierownik Ochrony Środowiska
Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Specjalista ds. ochrony środowiska z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w zakładach produkcyjnych z branży energii odnawialnej, tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej. Na co dzień zajmuje się udzielaniem merytorycznych konsultacji, doradztwem dla przedsiębiorców, sporządzaniem wymaganej prawem dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – raporty z ocen oddziaływania na środowisko, wnioski o wydanie pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, coroczne sprawozdania środowiskowe w zakresie korzystania ze środowiska, gospodarki odpadami i opakowaniami itd.

Audytor wewnętrzny systemu zarzadzania środowiskowego – ISO 14001:2015, jak również pełnomocnik oraz współodpowiedzialny specjalista za posiadany system środowiskowy ISO 14001 oraz system ekozarządzania i audytu EMAS, u jednego z Klientów Team Prevent Poland. Trener w zakresie szkoleń środowiskowych, współtwórca szkolenia e-learningowego w obszarze ochrony środowiska, jak również realizator cyklu szkoleń środowiskowych dofinansowywanych ze środków unijnych. Audytor zgodności prawnej w zakresie spełniania wymagań prawa ochrony środowiska.

Prelekcje

Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami w przemyśle i budownictwie – problemy formalne i ekonomiczne

Działające obecnie zakłady produkcyjne, firmy wykonawcze, firmy świadczące usługi oraz wykonawcy robót budowlanych są wytwórcami odpadów, zobowiązanymi do racjonalnej gospodarki odpadami oraz dbaniem o środowisko. Prowadzenie i rozbudowa zakładów a więc wiążące się z tym prace budowlane, czynią wyżej wymienione podmioty zobligowanymi do zachowania zapisów ustawy o odpadach, katalogu odpadów oraz prawa ochrony środowiska.

Ważnymi, coraz częściej poruszanymi zagadnieniami jest zamknięty obieg w gospodarce odpadami oraz zasada bliskości, definiujące prawidłową hierarchie postępowania z odpadami. Naprzeciw popularnym aktualnie metodom wywozu i utylizacji odpadów poza miejscem ich powstawania, stają się metody pozwalające na neutralizację i/lub utylizację odpadów in-situ tj. w miejscu ich powstawania. Metody te są ekonomiczne oraz ograniczają „przenoszenie odpowiedzialności i problemu” na podmioty dalsze oraz pośrednio wpływają na poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenie transportów a więc produkcji spalin.

Metody in-situ znajdą zastosowanie szczególnie na składowiskach odpadów, przy rozbudowie zakładów produkcyjnych, w przemyśle chemicznym i naftowym oraz szeroko rozumianym budownictwie.

Operat przeciwpożarowy według znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach – problemy i wątpliwości

Operat przeciwpożarowy jest szansą na zapewnienie bezpiecznych warunków dla odpadów palnych oraz umożliwienie prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska i jego ochrony można uzyskać wskazując rozwiązania techniczne dla zakładu oraz odpadów, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników jak i strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Monitoring wizyjny – obowiązek a może wartość dodana

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Zapis obrazu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów należy przechowywać miesiąc od daty zapisu.

Do kontroli wizyjnej miejsca magazynowania i składowania odpadów używa się urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Przedsiębiorstwo, które zbiera odpady jest zobowiązane do przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przed utratą danych.

Patronat honorowy

Patroni medialni

Partnerzy merytoryczni

Organizator

Team Prevent Poland należy do międzynarodowego koncernu BAD-TeamPrevent Group, któremu zaufało ponad 250.000 firm i instytucji zatrudniających ponad 4 mln osób w Europie. Dzięki nam zdrowie, bezpieczeństwo oraz jakość ulegają ciągłemu rozwojowi i pozytywnym zmianom, a umiejętności, kompetencje i motywacja pracowników naszych Klientów rosną. Ponadto Team Prevent Poland jako jedyna firma w Polsce posiada licencję VDA QMC na prowadzenie szkoleń o tematyce jakościowej dla branży motoryzacyjnej.

Dojazd

Karczma Kuban
ul. Spokojna 72
43-230 Goczałkowice – Zdrój

Impressum

Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Batorego 19
43-200 Pszczyna
office.poland@teamprevent.com

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
NIP: 6381701670
VAT: PL 6381701670
Regon: 240513222
KRS: 0000269551
BDO: 000072732

Wysokość kapitału zakładowego
400.000,00 PLN

Przedstawiciele prawni:
Donat Thomanek
Dariusz Grzegorczyk

Polityka prywatności

Team Prevent Poland Sp. z o.o. (Team Prevent Poland) szanuje prawa użytkowników do prywatności
W trakcie korzystania z usług Team Prevent Poland oraz niniejszej strony internetowej chronimy Państwa prywatność, zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

Informacje ogólne
Administratorem Państwa danych jest Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670, REGON: 240513222.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzenie w formularzach informacji,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych tzw. „ciasteczek” (pliki cookies).

Informacje w formularzach
Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji udziału w szkoleniu lub kontaktu z nami.
Każdy użytkownik naszej strony ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej, wysyłając e-mail na adres iod@teamprevent.com.

Jak przetwarzamy Państwa dane.
W celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży na świadczone usługi, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży lub dostarczenia zakupionych towarów.
W celu prowadzenia Państwa konta na stronach należących do Team Prevent Poland – zawarcie umowy z administratorem następuje poprzez założenie konta i akceptację regulaminu. Założenie konta umożliwia łatwy dostęp do przekazanych danych.
Po wyrażeniu stosownej, odrębnej zgody w celach marketingowych – na podany przez Państwa adres e-mail możemy cyklicznie wysyłać informacje marketingowe firmy Team Prevent. Zgoda taka może zostać w każdej chwili zmieniona, a wysyłka materiałów marketingowych zostanie wstrzymana.
W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

Informacja o plikach cookies
Strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony z niej korzystają co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych www.teamprevent.pl.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Udostępnienie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę
Jeśli użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Team Prevent?
Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane prosimy o kontakt z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację pod adres iod@teamprevent.com.
Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze posiadają Państwo dostęp do danych osobowych na swoim koncie. Tam można edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie zakładali Państwo konta można się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie lub pisząc informację na adres maila iod@teamprevent.com – przekażemy Państwu informacje jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na żądanie.
Na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu również prawa do:

  • usunięcia danych – jeżeli chcą Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, można je usunąć zgłaszając nam takie żądanie. Należy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
  • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

Informacja o zgłoszeniu skargi
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub chcą skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy o korzystanie z naszego formularza kontaktowego lub kontakt pod adresem e-mail: iod@teamprevent.com.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie.